RC Belastnings beregner
Indtast bilens vægt i kg, samt bilens hastighed i km/t
Absorbering: antal cm bilen kan give sig fra du rammer genstanden til den står stille.
Vægt (kg):
Hastighed (km/t)
Absorbering (cm)
Antal kg bilen udsættes for